לייעוץ מקצועי
חייגו 073-7582993

הערכות שווי

במשרד רו"ח אבי דגן יש צוות מקצועי המבצע הערכת שווי למגוון רחב של מטרות: הערכת שווי לחברות, לעסקים, לנכסים, למכשירים פיננסיים מורכבים ועוד.
במציאות הדינמית המקיפה אותנו, הצורך בהערכות שווי הפך להיות חלק מקובל וחשוב בהתנהלות העסקית.
ניתן לפגוש בצורך בהערכות שווי בצמתים רבים, כגון:
- מיזוגים ורכישות
- הנפקות של חברות
- מכירות או רכישות של עסקים
- גיוסים של שותפים עסקיים לעסק
- גיוסי הון וקבלת אשראי מבנקים וגופים חוץ בנקאיים
- הליכים משפטיים וסכסוכים עסקיים בין בעלי המניות
- דרישות רגולטוריות ועמידה בתקני חשבונאות מתאימים
הערכת שווי דורשת חשיבה רבה וניתוח של נתונים מורכבים, תוך השוואה לענף העסקי שבו החברה או העסק פועלים, סקירה של הדו"חות הכספיים, בחינה של יחסים פיננסיים ועוד. בסופו של התהליך מתקבלים נתונים מספריים המצביעים על שווי החברה/העסק הנבחן.
אצלנו, במשרד רו"ח אבי דגן תוכלו לקבל מענה להערכות שווי של חברות ועסקים, תוך שימת דגש על אמינות ומקצועיות לאורך כל ההליך.

למה דווקא אנחנו?
במשרד רו"ח אבי דגן קיים צוות מקצועי ומנוסה שבקיא בהליך הן בהיבט החשבונאי והן בהיבט המשפטי. ילוו אתכם רו"ח ועו"ד מומחים בעלי ידע וניסיון רב.
הערכות השווי המבוצעות במשרד נערכות במחשבה ובבחינה של מכלול הנתונים ואצלנו תקבלו נתונים אובייקטיבים בנוגע להערכות השווי שישמשו אתכם בקבלת החלטות עסקיות פוטנציאליות.