לייעוץ מקצועי
חייגו 073-7582993

מיסוי בינלאומי

בעבר, נהוגה היתה בישראל שיטת המיסוי הטריטוריאלית, לפיה מדינת ישראל הטילה מס על כל הכנסה שהופקה או שנצמחה בשטחה. עם הזמן, העולם השתנה והפך להיות מעין 'כפר גלובלי' אחד גדול ועלה הצורך לשנות את שיטת המס ולהתאים אותה לעידן בו אנו חיים, ואכן בשנת 2003 חלה תפנית משמעותית ושיטת המיסוי בישראל הפכה להיות שיטת מיסוי פרסונלית. דהיינו, שיטת מיסוי לפיה כל תושב ישראל חייב בתשלום מס בגין הכנסות שהופקו או שנצמחו בין בישראל ובין מחוצה לה. מנגד, תושב חוץ חייב במס רק בגין הכנסות שהופקו או שנצמחו בישראל.
נוצר מצב שבו אדם (לרבות חברה וחבר בני אדם) ייחשב כתושב של יותר ממדינה אחת וכפועל יוצא מכך, יחויב במס בכמה מדינות בגין הכנסותיו, מה שמכונה בשפה המקצועית "כפל מס". כמענה לבעיה זו, ניתנה התייחסות בהוראות פקודת מס הכנסה שקובעות מנגנון של זיכוי בגין מיסי חוץ ששולמו על הכנסות חוץ שחייבות בישראל.

מנגנונים למניעת כפל מס
ישראל, כמו מדינות רבות בעולם, חתמה על מספר אמנות על מנת לתת מענה לבעיית כפל המס שנוצרה. בכל אמנה קבוע אופן החלוקה של המס בין המדינות החתומות בה.
לאמנות למניעת כפל מס יש יתרונות רבים, בין היתר הן מאפשרות השגה של גביית מס אמת וודאות בנוגע לתשלום המס. בנוסף, הטבה זו מסייעת למנוע מצבים בהם נישומים ינסו להתחמק מתשלומי מס, ומנגד תעודד שוק רב עולמי ומסחר משגשג ושיתופי פעולה בין מדינות החתומות ביניהן.
כיום, מדינת ישראל חתומה על עשרות אמנות למניעת כפל מס ואף ניתנה הוראת חוק ספציפית ומפורשת בפקודת מס הכנסה בסעיף 196 הקובעת כי יהיה תוקף לאמנה על אף האמור בכל חיקוק. משמע, בסיטואציה שבה הוראת חוק סותרת את שנאמר באמנה, "יד האמנה על העליונה".
משרדנו בעל ניסיון רב שנים בכל הנוגע להיבטי המיסוי הישראלי והבינלאומי ובקיא באמנות המס השונות שמדינת ישראל חתומה עליהן. אצלנו תקבלו שירות אמין, מקצועי ומקיף המותאם לצרכי הלקוח ללא פשרות ונשמח לבצע עבורכם אופטימיזציה של חבות המס שלכם.
משרד רו"ח אבי דגן עומד לשירותכם לכל עזרה וסיוע בנוגע לשירותי מיסוי בינלאומי, אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר.